Ogłoszenie

ogłoszenie o przetargu na ruchomości dużej wartości - środki transportu

~~Syndyk Masy Upadłości
Art- Dom M. M. Zielińscy Sp. j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi
Sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert ruchomości dużej wartości:

Samochód ciężarowy VW CADDY FURGON nr rej. EL2847C                        2 400,00 zł
Wózek wysokiego podnoszenia spalinowy  STIHL typ R-70-16-G                 40. 000,00 zł
Wózek paletowy WRU-4-2200 G/PT/1800                                                        1. 340,00 zł
Wózek widłowy podnośnikowy akumulatorowy typ EJC 110                             7. 000,00 zł

Miejscem konkursu ofert i sprzedaży jest siedziba upadłej spółki w Łodzi, przy ul. Kasprzaka 3.
Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie z czytelnym podpisem „Oferta zakupu RDW", w terminie do 21 kwietnia 2017 roku na adres: Syndyk masy upadłości Art- Dom M. M. Zielińscy Sp. z j. w upadłości likwidacyjnej, ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź, (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
Pisemne oferty powinny spełniać warunki Regulaminu Konkursu. Oferty, które nie spełniają tych warunków lub które wpłynęły po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Składający ofertę powinien, pod rygorem odmowy przyjęcia oferty, wpłacić wadium wysokości 10% ceny wywoławczej na konto upadłego w Banku Pocztowym nr konta :
88 1320 1449 2672 8991 2000 0001
Szczegółowe warunki konkursu określa Regulamin wyłożony do wglądu w siedzibie upadłej spółki.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 roku godzina 12.00.
Ruchomości można oglądać w terminie do 21.04.2017 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem.
Syndyk sprzeda z wolnej ręki ruchomości związane z działalnością spółki:
 drobny sprzęt komputerowy i techniczny,
 wyposażenie biurowe,
 wyposażenie obiektów handlowych.
Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych ruchomości, cen, warunków konkursu  i sprzedaży uzyskać można w siedzibie upadłego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, tel. 42-638-77-67, 882-781-758 oraz na stronie www.artdom.com.pl

 

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Opcje

Zdjęcia